Výbory

Odborní a organizační garanti
  doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
  doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.

Medzinárodný vedecký výbor
  Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
  prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.
  prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD.
  prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
  MVDr. Martin Tomko, PhD.
  prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
  MVDr. Silvia Štefáková
  Ing. Zuzana Bírošová, CSc.
  RNDr. Ivica Hromadová, CSc.
  prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
  prof. MVDr. František Treml, CSc.
  RNDr. Boris Klempa, DrSc.

Organizačný výbor
  doc. MVDr. Anna Jacková, PhD.
  RNDr. Eva Bocková, PhD.
  MVDr. Milan Čížek, PhD.
  MVDr. Monika Drážovská, PhD.
  MVDr. Miloš Halán, PhD.
  Ing. Petronela Komorová, PhD.
  MVDr. René Mandelík, PhD.
  MVDr. Marián Prokeš, PhD.
  RNDr. Slavomíra Šalamúnová, PhD.
  MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD.
  MVDr. Boris Vojtek, PhD.
  MVDr. Zuzana Kasičová
  MVDr. Kristína Mravcová
  MVDr. Jozef Pokorný

Kontaktná osoba
  doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
  UVLF v Košiciach
  Ústav parazitológie
  Komenského 73, 041 81 Košice
  Slovenská republika

  Tel.: +421 915 984 641
  alica.kocisova@uvlf.sk