Termíny

Zaslanie príspevku 15. jún 2018
Potvrdenie prijatia príspevku 15. júl 2018
Skorá registrácia a uhradenie účastníckeho poplatku 31. máj 2018
Neskorá registrácia a uhradenie účastníckeho poplatku 30. jún 2018
Program – na webovom sídle konferencie 25. august 2018