Tematické zameranie konferencie

1. infekčné a parazitárne ochorenia farmových, spoločenských a voľne žijúcich zvierat
2. nové a novo sa objavujúce patogény infekčných chorôb a parazitóz
3. moderné trendy v epizootológii a diagnostike infekčných a parazitárnych chorôb
4. varia (asanácia prostredia, vakcinácia, legislatíva, liečebné postupy a pod.)