Úvod

   Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vás srdečne pozýva na VI. medzinárodnú vedeckú konferenciu „Infekčné a parazitárne choroby zvierat“, ktorá sa uskutoční 13. – 14. septembra 2018.

   Cieľom konferencie je ponúknuť odbornej a vedeckej verejnosti najaktuálnejšie informácie z oblasti infekčných a parazitárnych chorôb zvierat a ľudí ako aj informovať o najmodernejších trendoch v ich diagnostike, terapii a zdolávaní. Na predchádzajúcich ročníkoch sa nám dosiaľ vždy podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru pre diskusiu a výmenu skúseností a názorov.

   Veríme, že v dnešnej uponáhľanej dobe si nájdete čas a budete si môcť spríjemniť septembrové dni odbornými a priateľskými stretnutiami a rozhovormi na zaujímavé témy a podelíte sa s ostatnými účastníkmi konferencie o výsledky vášho výskumu. Organizačný výbor a všetci účastníci sa budú tešiť na Vaše zaujímavé odborné príspevky, ktoré infektológia a parazitológia v praxi a vo výskume ponúkajú.

   Konferencia je organizovaná v rámci propagácie a popularizácie vedy a riešenia projektu:
   Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice - Fáza II.)
   kód ITMS2014+:313011D103